Kalitenin büyüsü...

İtiraz servisi

Müşterilerimizin kontrol, denetim ve sertifikasyon kuruluşlarının kararlarına karşı itiraz imkanları mevcuttur. Bağımsız bir itiraz komisyonu çeşitli kuruluşlarca verilen kararlar ile ilgilenen ve itirazlarda sunulan argümanları göz önünde bulunduran daha yüksek bir makam olarak hizmet vermektedir.

 

Bağımsız itiraz komisyonunun görevi yapılan itirazlar ile ilgilenmek, sertifikasyon kararlarını incelemek ve nihai bir karara ulaşmaktır.

 

Itiraz ile ilgilenilmesi için itiraz servisinden diğer sertifikasyon kuruluşları da faydalanabilirler. Geniş tabanlı uzman desteği ve bölgesel dil kapsamı itirazların kapsamlı ve düzgün bir şekilde ele alınmasını garantiler.

 

 

 

Ortak İtiraz Servisi
bio.inspecta AG / Bio Test Agro AG

Ackerstrasse
CH-5070 Frick, Switzerland
+41 (0) 62 865 63 00
+41 (0) 62 865 63 01
admin@bio-inspecta.ch