Kalitenin büyüsü...

Servisler

bi-OS bio.inspecta Organic Standard

(eski ABG-PS) (EC) 834/2007 sayılı Yönetmelik ve (EC) 1235/2008 sayılı Yönetmeliğe göre ilgili ithalat prosedürü (Başlık III; denklik sağlayan ürünlerin ithalatı) kapsamında Üçüncü ülkelerde denklik bio.inspecta Organic Standardı.


Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

27676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Kontrol ve Sertifikasyon


NOP

NOP ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonu


Bio Suisse

Bio Suisse ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonu


Demeter

Demeter ürünlerinin kontrolü


Naturland

Naturland ürünlerinin kontrolü