Kalitenin büyüsü...

Yasal notlar

1. İÇERİK
Yazar, bu web sitesindeki materyalin veya içerdiği bilgilerin güncelliği, doğruluğu, kalitesi veya bütünlüğü ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Yazar tarafından kasıtlı gerçekleştirilen bir hata ya da büyük bir ihmal olduğu kanıtlanmadıkça, burada sağlanan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmaması, ya da yanlış ya da eksik bilgi kullanımından kaynaklanan maddi ya da maddi olmayan zarar nedeni ile yazara karşı sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu web sitesindeki tüm materyaller zorunluluk barındırmaksızın onaya tabidir. Yazar, web sitesindeki herhangi bir bölüme ya da sayfaların tamamına ekleme yapma ya da silme, ya da hiçbir uyarı yapmaksızın web sayfalarını geçici ya da kalıcı olarak yayından kaldırma hakkını saklı tutar.


2. KAYNAKLAR VE LINKLER
Yazarın sorumluluk kapsamı dışında harici web sitelerine doğrudan veya dolaylı bağlantılar bulunması (köprü) durumunda, yazar yalnızca, websitesinin içeriğinin farkında ise, ve illegal materyal içermeleri durumunda, yazarın bu websitelerinin kullanımını engellemesi teknik olarak mümkün ve mantıklı ise sorumlu tutulabilir.

Yazar bu noktada açıkça, bağlantıların kurulduğu anda bu web sayfalarında tanımlanabilir yasadışı içeriğin bulunmadığını onaylar. Yazarın bağlantılı/çapraz referanslı web sayfalarının mevcut ya da gelecekteki dizaynı, içeriği ya da yazarlığı üzerinde hiç bir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle yazar açıkça bağlantı kuruluşundan bu yana değiştirilmiş herhangi bir bağlantılı web sitesinin içeriğinden herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Herhangi bir illegal, hatalı ya da eksik içerik ve özellikle sağlanan bilginin kullanımından ya da kullanılmamasından doğacak zararlardan sözkonusu web sayfasına referans yapan web sayfası sağlayıcısı değil, yalnızca bağlantılı/çapraz referans yapılan web sayfası sağlayıcısı sorumlu tutulabilir.


3. TELİF HAKKI VE MARKA KANUNU
Tüm yayınlarda yazar, kullandığı grafik/resim, sesli veri, video materyali ve metinlerin telif hakkı düzenlemelerine uygun olması ve yalnızca kendi ürettiği grafik/resim, sesli veri, video materyali ve metin veya ücretsiz/paylaşılabilir grafik/resim, sesli veri, video materyali ve metin kullanımı için her türlü çabayı gösterir.

Bu web sayfasında üçüncü kimseler tarafından tarafından korunan markalara referansta bulunan materyaller kayıtsız şartsız ticari markalar hakkındaki kanun hükümlerine ve kayıtlı sahibinin mülkiyet haklarına tabidir. Yalnızca markadan bahsedildiği noktada dahi, markanın üçüncü kimselerin hakları tarafından korunmadığı düşünülmemelidir.

Yazar tarafından üretilen yayınlanan materyalin telif hakkı yalnızca bu web sayfalarının yazarına ait kalır. Yazarın izni olmadan diğer elektronik veya basılı yayınlarda herhangi bir grafik / resim, akustik veri, video malzeme veya metin çoğaltılması veya kullanılması yasaktır.


4. SORUMLULUK DIŞI HUKUK ETKİNLİĞİ
Bu sorumluluk muafiyeti, bu sayfaya bağlantılı online bilgi bir parçası sayılır. Herhangi bir ya da bu metindeki herhangi bir ifadenin geçerli yasal provizyonlara uymakta başarısız olması, ya da yalnızca bir kısmının uygun olması, bu belgenin geri kalan bölümlerinin içeriğini veya geçerliliğini etkilemez

 

5. Online araçlar
Yazar, müşteri portalı, ortaklar portalı ve diğer online araçlar ile müşteri ve ortaklara korumalı ek çalışma alanı sağlar. Bu çalışma alanlarının kullanımı ücrete tabii olabilir. Kullanıcılar ilk girişlerinde, bu servisin kullanımına dair genel koşullar ve şartlar ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi edilirler.

 

6. Genel koşullar ve şartlar ve kullanıma ilişkin düzenlemeler
Burada sağlanan hukuki bilgi bio.inspecta Ltd., 35535 Bayrakli / Izmir tarafından sağlanan çevrimiçi araçların kullanımı üzerine genel şartları ve yönetmelikler içeriğini tamamlayıcı nitelikli bilgidir.