Kalitenin büyüsü...

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, yetkili bir firmanın akreditasyon kapsamında tanımlanan belirli bir hizmeti yerine getirebilecek teknik ve organizasyonel yeterliliğinin resmen tanınması anlamına gelir. Yeterlilik şeffaflık, güven ve karşılaştırılabilirliğin anahtarıdır. 

 

SCESp-006-en     SCESp-006-en certification       SCESp-006-en inspection              

 

Yeterlilik

Personel

   Teknik altyapı

   Organizasyonel Yapı

Teknik bilgi

Belirleyici kriterler Bağımsızlık
İlgili alanda pratik deneyim Yapı ve ekipman Tarafsızlık
Sürekli eğitim Prosedürler Kalite yönetimi

 

Akreditasyon; otoritelerin, ekonomi ve toplumun kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının (uygunluk değerlendirme kuruluşları) belirli görevleri talep edilen yüksek güvenilirlik ile yerine getirip getirmediğinin hükmüne varmasına izin veren, güven artırıcı bir önlemdir.